Körworkshop-turné med sångaren Peder Karlsson

Körworkshop-turné med sångaren Peder Karlsson

Under hösten satsar Bilda på en körworkshop-turné tillsammans med sångaren Peder Karlsson. Under vecka 41 och 43 gästar han åtta orter runtom i landet med workshopen Medskapande körsång. Olika rytm-, klang- och intonationsövningar lärs ut på gehör med sångaren i fokus, baserat på ett lekfullt utforskande av olika röster och uttryck. Här finns möjlighet för alla körsångare och körledare att på ett lekfullt sätt utforska röst, rytm och rörelse. Alla är välkomna och deltar utifrån sin nivå. Är du intresserad att delta?

Anders Edenroth